Abonnementbetingelser

Sådan fungerer dit abonnement
Som abonnent modtager du dit blad i løbende abonnement, så du har det senest på udgivelsesdatoen. Abonnementet er løbende, dvs. det forsætter automatisk indtil det opsiges. Når du har tegnet dit abonnement vil du som udgangspunkt modtage det magasin som er i handelen når abonnementet tegnes. Ønsker du ikke dette bedes du kontakte os.

Du skal være over 18 år for at være abonnent. Hvis du er under 18 år skal vi have dine forældres eller værges samtykke.

Opsigelse
Ønsker du at opsige dit abonnement, kan du gøre det skriftligt pr. brev eller e-mail.

Dit abonnement kan opsiges med en måneds varsel. Er der binding på abonnementet kan det først opsiges efter bindingens udløb.

Har du betalt forud, sender vi det antal blade, du allerede har betalt for. Tilbagebetaling er ikke muligt.

Returnering af blad, manglende betaling eller nægtet modtagelse af blad betragtes ikke som opsigelse af abonnement og fritager dig ikke for betaling.

Betaling

Til udlandet inkl. Grønland og Færøerne pålægger vi porto, der modsvarer vores omkostninger.

Fortrydelsesret
Du har 14 dages fortrydelsesret efter modtagelsen af dit første blad. Returnerer du bladet, skal du meddele os herom. Fortrydelsesretten betinges af ubrudt emballage, og at du selv betaler omkostningerne ved returnering af bladet.

Ændring til abonnement

Har du ændringer til dit abonnement, herunder adresseændringer, ændring af betalingsperiode gøres det lettest ved at kontakte os via email. Vi gør opmærksom på, at det er dit eget ansvar at oplyse adresseændringer – vi får ikke automatisk besked. Ændringer skal meddeles senest 14 dage før, den træder i kraft. Det samme gør sig gældende for midlertidige adresse eller ferieadresse.

Tilbud der inkluderer en velkomstgave
Indeholder dit velkomsttilbud en gave, sendes den ca. en uge efter, at din indbetaling er registreret.

Når du giver et abonnement i gave
Medmindre andet er oplyst i tilbuddet fortsætter abonnementet indtil det opsiges. Indbetalingskort sendes til betaler.

Persondata
Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Andet
Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte os på email: thomas @ dinvinguide.dk.

Der tages forbehold for prisændringer, udsolgte blade og ændringer af abonnementsbetingelser.